Trang Chủ Tin Tức Tín Hiệu Trade Broker Review Copy Trade Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay

Chỉ số sản xuất tháng 11 của Empire Fed là +9.1 so với -2.8 trước đó

Tradehay.com: 15/11/2023 - 04:15

  • Trước đó là -4.6.

Chi tiết:

  • Đơn đặt hàng mới -4.9 so với -4.2 tháng trước
  • Xuất xưởng +10.0 so với +1.4 tháng trước
  • Giá phải trả tăng 22.5 so với 25.5 tháng trước
  • Giá nhận được +11.1 so với +11.7 tháng trước
  • Việc làm -4.5 so với +3.1 tháng trước
  • Tuần làm việc trung bình của nhân viên -3.8 so với +2.2 tháng trước
  • Đơn đặt hàng chưa hoàn thành -23.2 so với -19.1 tháng trước
  • Thời gian giao hàng -6.1 so với -6.4 tháng trước.
  • Hàng tồn kho +9.1 so với -2.1 tháng trước

Ngành sản xuất đang phục hồi sau suy thoái.

 

Các bài khác