Trang Chủ Tin Tức Tín Hiệu Trade Broker Review Copy Trade Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay

Thủ tướng Anh Sunak: Sẽ cắt giảm thuế sau khi lạm phát được kiểm soát

Tradehay.com: 20/11/2023 - 01:20

  • Với mức lạm phát hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu chuyển sự chú ý đến cắt giảm thuế quan.
  • Chúng ta cần ưu tiên một trong hai mục tiêu
  • Chúng ta sẽ có lộ trình cắt giảm thuế theo thời gian.
  • Nhưng cầm tránh ảnh hưởng xuất cho cuộc chiến chống lại lạm phát.

Với việc lạm phát lõi vẫn gần 6% ở thời điểm hiện tại, áp lực về lạm phát vẫn đè nặng lên vị thủ tướng này.

Các bài khác