Trang Chủ Tin Tức Tín Hiệu Trade Broker Review Copy Trade Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 03.02.2023
  Tradehay.com: 03/02/2023 - 07:13
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1927.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1907.00 & 1900.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1935.00 & 1942.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 03.02.2023
  Tradehay.com: 03/02/2023 - 07:12
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  128.10
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  129.10 & 129.45 
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu    127.70 & 127.40
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 03.02.2023
  Tradehay.com: 03/02/2023 - 07:12
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.2260
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.2180 & 1.2140
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.2290 & 1.2330
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.02.2023
  Tradehay.com: 03/02/2023 - 07:11
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.0925
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.0880 & 1.0850
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.0950 & 1.0980
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.02.2023
  Tradehay.com: 03/02/2023 - 07:11
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot: 0.7095
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7030 & 0.7005
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu   0.7115 & 0.7135
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 02.02.2023
  Tradehay.com: 02/02/2023 - 06:49
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1935.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên  Pivot,  mục tiêu   1962.00 & 1976.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu    1923.00 & 1912.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 02.02.2023
  Tradehay.com: 02/02/2023 - 06:48
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  129.25
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  128.10 & 127.70
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu   129.65 & 130.00
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 02.02.2023
  Tradehay.com: 02/02/2023 - 06:48
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.2360
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  1.2415 & 1.2445 
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.2340 & 1.2310
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 02.02.2023
  Tradehay.com: 02/02/2023 - 06:47
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.0980
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  1.1055 & 1.1100
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.0940 & 1.0910
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 02.02.2023
  Tradehay.com: 02/02/2023 - 06:47
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot: 0.7090
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7180 & 0.7210
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7065 & 0.7035
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?