Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Góc Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 03.12.2021
  Tradehay.com: 03/12/2021 - 12:35
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1780.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1761.00 & 1752.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1790.00 & 1899.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 03.12.2021
  Tradehay.com: 03/12/2021 - 12:35
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  112.85
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  113.35 & 113.60
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu    112.60 & 112.40
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 03.12.2021
  Tradehay.com: 03/12/2021 - 12:34
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.3330
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.3280 & 1.3260
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.3350 & 1.3370
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.12.2021
  Tradehay.com: 03/12/2021 - 12:34
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.1340
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.1280 & 1.1255
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.1360 & 1.1380
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.12.2021
  Tradehay.com: 03/12/2021 - 12:34
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot: 0.7115
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7080 & 0.7060
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7135 & 0.7155
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 02.12.2021
  Tradehay.com: 02/12/2021 - 12:34
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1792.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1769.00 & 1762.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1799.00 & 1809.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 02.12.2021
  Tradehay.com: 02/12/2021 - 12:33
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  113.20
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  112.60 & 112.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu   113.40 & 113.65
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 02.12.2021
  Tradehay.com: 02/12/2021 - 12:33
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.3310
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.3250 & 1.3220
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.3345 & 1.3370
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 02.12.2021
  Tradehay.com: 02/12/2021 - 12:32
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.1355
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.1300 & 1.1270
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.1380 & 1.1400
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 02.12.2021
  Tradehay.com: 02/12/2021 - 12:32
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot: 0.7140
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7080 & 0.7060
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7170 & 0.7190
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?