Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Góc Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày
AUDUSD:
0.23%
EURUSD:
-0.17%
GBPUSD:
0.11%
USDJPY:
0.08%
USDCHF:
0.06%
GOLD:
0.29%
0.73000
1.18540
1.32748
103.810
0.91094
1870.82

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 24.11.2020
  Tradehay.com: 24/11/2020 - 12:52
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1843.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1830.00 & 1818.75 
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu  1854.75 & 1862.50
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 24.11.2020
  Tradehay.com: 24/11/2020 - 12:52
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  104.12
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  103.71 and 103.46
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 24.11.2020
  Tradehay.com: 24/11/2020 - 12:51
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.1869
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  1.1900 and 1.1919
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 24.11.2020
  Tradehay.com: 24/11/2020 - 12:51
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.3363
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu 1.3412 and 1.3441.
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 24.11.2020
  Tradehay.com: 24/11/2020 - 12:50
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7316
  • Chiến lược dự phòng:Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu 0.7349 and 0.7368
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.11.2020
  Tradehay.com: 23/11/2020 - 12:58
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1867.75
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1879.75 & 1884.75
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu  1860.00 & 1852.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.11.2020
  Tradehay.com: 23/11/2020 - 12:57
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  104.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   dưới   Pivot, mục tiêu  103.60 & 103.40
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  104.20 & 104.40
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.11.2020
  Tradehay.com: 23/11/2020 - 12:57
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.1870
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1.1845 & 1.1830
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  1.1880 & 1.1890
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.11.2020
  Tradehay.com: 23/11/2020 - 12:56
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.3250
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  1.3310 & 1.3330
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.3225 & 1.3195
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.11.2020
  Tradehay.com: 23/11/2020 - 12:56
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7295
  • Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng   trên  Pivot , mục tiêu  0.7330 & 0.7340
  • Chiến lược dự phòng:Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7280 & 0.7265
 • Trang
  Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?

  >