Trang Chủ Tin Tức Tín Hiệu Trade Broker Review Copy Trade Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 06.12.2023
  Tradehay.com: 06/12/2023 - 01:13
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  2035.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  2010.00 & 2000.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  2050.00 & 2063.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 06.12.2023
  Tradehay.com: 06/12/2023 - 01:13
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  146.90
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  147.50 & 147.90
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu    146.75 & 146.45
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 06.12.2023
  Tradehay.com: 06/12/2023 - 01:12
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.0805
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.0770 & 1.0745
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.0830 & 1.0845
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 06.12.2023
  Tradehay.com: 06/12/2023 - 01:12
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.2615
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.2570 & 1.2545
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.2645 & 1.2670
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 05.12.2023
  Tradehay.com: 05/12/2023 - 09:30
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  146.70
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  147.50 & 147.90
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu   146.20 & 145.80
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 05.12.2023
  Tradehay.com: 05/12/2023 - 09:28
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  2050.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  2015.00 & 2000.00 
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  2063.00 & 2075.00
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 05.12.2023
  Tradehay.com: 05/12/2023 - 09:22
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.0860
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.0800 & 1.0780
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.0890 & 1.0910 
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 05.12.2023
  Tradehay.com: 05/12/2023 - 09:21
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.2665
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.2600 & 1.257
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.2690 & 1.2725 
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.12.2023
  Tradehay.com: 04/12/2023 - 04:21
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.0875
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.0820 & 1.0790
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.0910 & 1.0940
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 04.12.2023
  Tradehay.com: 04/12/2023 - 04:20
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  2058.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu   2033.00 & 2025.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  2072.00 & 2088.00
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?