Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Góc Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 20.05.2022
  Tradehay.com: 20/05/2022 - 01:09
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1833.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên  Pivot,  mục tiêu  1849.00 & 1858.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu   1825.00 & 1818.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 20.05.2022
  Tradehay.com: 20/05/2022 - 01:08
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  128.20
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu   127.35 & 127.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu    128.55 & 128.90
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 20.05.2022
  Tradehay.com: 20/05/2022 - 01:08
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.2410
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  1.2510 & 1.2540
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.2370 & 1.2340
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 20.05.2022
  Tradehay.com: 20/05/2022 - 01:08
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.0550
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  1.0610 & 1.0630
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.0530 & 1.0510
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 20.05.2022
  Tradehay.com: 20/05/2022 - 01:07
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot: 0.7000
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7070 & 0.7100
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.6975 & 0.6950
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.05.2022
  Tradehay.com: 19/05/2022 - 01:19
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1825.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu   1807.00 & 1797.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu   1836.00 & 1844.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.05.2022
  Tradehay.com: 19/05/2022 - 01:18

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY  19.05.2022

 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.05.2022
  Tradehay.com: 19/05/2022 - 01:18
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.2400
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.2300 & 1.2270
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu   1.2430 & 1.2460
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.05.2022
  Tradehay.com: 19/05/2022 - 01:18
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.0500
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.0450 & 1.0430
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.0520 & 1.0540
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.05.2022
  Tradehay.com: 19/05/2022 - 01:17
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot: 0.7000
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu   0.6930 & 0.6900
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7025 & 0.7045
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?