Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Góc Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày
AUDUSD:
-1.04%
EURUSD:
-0.60%
GBPUSD:
-0.74%
USDJPY:
-0.03%
USDCHF:
0.29%
GOLD:
-1.02%
0.76966
1.20780
1.35828
103.766
0.89067
1826.79

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.01.2021
  Tradehay.com: 15/01/2021 - 01:56
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1836.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  1855.25 & 1863.75
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu  1828.00 & 1816.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.01.2021
  Tradehay.com: 15/01/2021 - 01:55
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  104.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  103.50 & 103.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  104.20 & 104.40 
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.01.2021
  Tradehay.com: 15/01/2021 - 01:55
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.3655
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  1.3725 & 1.3750
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1.3635 & 1.3610
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.01.2021
  Tradehay.com: 15/01/2021 - 01:54
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.2130
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  1.2180 & 1.2200
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.2110 & 1.2090
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.01.2021
  Tradehay.com: 15/01/2021 - 01:54
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot: 0.7750
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  0.7805 & 0.7820
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7735 & 0.7720
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14.01.2021
  Tradehay.com: 14/01/2021 - 01:28
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1847.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1863.75 & 1877.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu  1837.00 & 1829.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14.01.2021
  Tradehay.com: 14/01/2021 - 01:28
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  103.70
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  104.10 & 104.25
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  103.50 & 103.25 
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14.01.2021
  Tradehay.com: 14/01/2021 - 01:27
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.3665
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.3610 & 1.3575
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.3700 & 1.3725
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14.01.2021
  Tradehay.com: 14/01/2021 - 01:27
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.2180
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  1.2135 & 1.2115
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới   Pivot, mục tiêu  1.2200 & 1.2220
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 14.01.2021
  Tradehay.com: 14/01/2021 - 01:26
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot: 0.7715
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7780 & 0.7800
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  0.7690 & 0.7665
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?