Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Góc Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 05.08.2021
  Tradehay.com: 05/08/2021 - 03:06
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1820.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1804.00 & 1797.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1826.00 & 1832.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 05.08.2021
  Tradehay.com: 05/08/2021 - 03:05
  • Trend: Up
  • Pivot: 109.20
  • Main strategy :  if  price stays at area   above   Pivot , target  109.70 & 109.90
  • Extra strategy :  if  price stays at area   below   Pivot , target  109.00 & 108.75
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 05.08.2021
  Tradehay.com: 05/08/2021 - 03:04
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.3910
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  1.3875 & 1.3860
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.3925 & 1.3940
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 05.08.2021
  Tradehay.com: 05/08/2021 - 03:03
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.1855
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  dưới    Pivot,  mục tiêu  1.1825 & 1.1810
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.1870 & 1.1885
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 05.08.2021
  Tradehay.com: 05/08/2021 - 03:03
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot: 0.7395
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7360 & 0.7345
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7410 & 0.7425
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 04.08.2021
  Tradehay.com: 04/08/2021 - 02:54
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1805.00
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên  Pivot,  mục tiêu  1815.00 & 1819.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1800.00 & 1792.00 
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 04.08.2021
  Tradehay.com: 04/08/2021 - 02:53
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  109.20
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  108.85 & 108.70
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu    109.35 & 109.50
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 04.08.2021
  Tradehay.com: 04/08/2021 - 02:53
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.3890
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  1.3935 & 1.3950
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.3875 & 1.3860
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.08.2021
  Tradehay.com: 04/08/2021 - 02:52
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.1850
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  1.1895 & 1.1910
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1.1835 & 1.1820
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.08.2021
  Tradehay.com: 04/08/2021 - 02:51
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot: 0.7375
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7415 & 0.7430
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   dưới   Pivot,  mục tiêu  0.7360 & 0.7345
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?