Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Góc Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày
AUDUSD:
0.20%
EURUSD:
-0.27%
GBPUSD:
-0.06%
USDJPY:
0.38%
USDCHF:
0.45%
GOLD:
0.47%
0.77882
1.20292
1.39417
107.383
0.92387
1718.63

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 04.03.2021
  Tradehay.com: 04/03/2021 - 01:24
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  106.80
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  107.25 & 107.40
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   i  Pivot, mục tiêu   106.65 & 106.50 
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 04.03.2021
  Tradehay.com: 04/03/2021 - 01:23
  • Xu hướng:  Gim
  • Pivot:  1.3965
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   i   Pivot,  mục tiêu  1.3890 & 1.3860
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.4000 & 1.4030
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.03.2021
  Tradehay.com: 04/03/2021 - 01:22
  • Xu hướng:  Gim
  • Pivot:  1.2080
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  i    Pivot,  mục tiêu  1.2020 & 1.1990
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.2110 & 1.2140
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.03.2021
  Tradehay.com: 04/03/2021 - 01:22
  • Xu hướng:  Gim
  • Pivot: 0.7790
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   i   Pivot,  mục tiêu  0.7720 & 0.7690
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7810 & 0.7835
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 03.03.2021
  Tradehay.com: 03/03/2021 - 01:40
  • Xu hướng:  Gim
  • Pivot:  106.95
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   i   Pivot,  mục tiêu  106.50 & 106.35
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu   107.15 & 107.30 
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 03.03.2021
  Tradehay.com: 03/03/2021 - 01:40
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.3910
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  1.4000 & 1.4040
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   i  Pivot, mục tiêu  1.3890 & 1.3860
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.03.2021
  Tradehay.com: 03/03/2021 - 01:39
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.2040
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng  trên    Pivot,  mục tiêu  1.2120 & 1.2150
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   i  Pivot, mục tiêu  1.2020 & 1.1990
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.03.2021
  Tradehay.com: 03/03/2021 - 01:39
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot: 0.7780
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7850 & 0.7880
  • Chiến lược dự phòng: Nếu  giá ở vùng   i   Pivot,  mục tiêu  0.7750 & 0.7720
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 02.03.2021
  Tradehay.com: 02/03/2021 - 01:58
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  106.50
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  107.00 & 107.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   i  Pivot, mục tiêu  106.35 & 106.20  
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 02.03.2021
  Tradehay.com: 02/03/2021 - 01:58
  • Xu hướng:  Gim
  • Pivot:  1.3960
  • Chiến lược chính:  Nếu  giá ở vùng   i   Pivot,  mục tiêu  1.3885 & 1.3860
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   trên  Pivot, mục tiêu  1.3980 & 1.4000
 • Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?